Edit
Click here to add content.

Privacy Policy

Bảo mật & Điều khoản

LVES Spa & Academy cam kết cung cấp dịch vụ hoàn hảo cho tất cả các khách hàng của chúng tôi và khách truy cập trang Web này, bao gồm cả việc tôn trọng các mối quan tâm của bạn về quyền riêng tư. Mục đích của chính sách bảo mật này là để thông báo cho bạn những thông tin cá nhân mà chúng tôi có thể thu thập từ bạn, cách chúng tôi sử dụng thông tin đó và những lựa chọn của bạn liên quan đến việc sử dụng & cung cấp thông tin, cũng như khả năng của bạn trong việc xem xét và chỉnh sửa thông tin này. Nếu sau khi xem xét quyền riêng tư này, bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào về quyền riêng tư, vui lòng gửi email đến lvesmgmt@gmail.com hoặc bạn có thể liên hệ trực tiếp với chúng tôi theo số (+84) 888 876 538.

LVES Spa & Academy has a strong commitment to providing excellent service to all of our guests and visitors of this Web site, including respecting your concerns about privacy. The purpose of this privacy policy is to inform you what personal information we may collect from you, how we use such information, and the choices you have regarding our use of, and your ability to review and correct this information. If, after reviewing this policy you have any privacy questions or concerns, please send an email to lvesmgmt@gmail.com or you may contact us at (+84) 888 876 538 directly.

Khách truy cập trang Web này trên cơ sở ẩn danh. Chúng tôi đã không cấu hình trang Web này để thu thập bất kỳ thông tin nào từ máy tính của bạn mà không có thông tin đầu vào của bạn. Điều này có nghĩa là, trừ khi bạn tự nguyện cung cấp thông tin cho chúng tôi, chúng tôi sẽ không biết danh tính của bạn, địa chỉ e-mail của bạn hoặc bất kỳ thông tin nào khác có thể nhận dạng được bạn. Chúng tôi chỉ có thể nhận được địa chỉ IP từ những người truy cập tên miền internet của chúng tôi & phân tích dữ liệu này cho các xu hướng, thống kê. Người dùng cá nhân sẽ ẩn danh, trừ khi bạn tự nguyện cho chúng tôi biết bạn là ai.

Visitors who browse this Web site do so on an anonymous basis. We have not configured this Web site to collect any information from your computer without your input. This means that, unless you voluntarily and knowingly provide us with information, we will not know your identity, your e-mail address, or any other information identifiable to you. We may track the Internet domain address from which people visit us and analyze this data for trends and statistics, but individual users will remain anonymous, unless you voluntarily tell us who you are.

Chúng tôi thực hiện các biện pháp phòng ngừa, bao gồm việc sử dụng các công cụ xác thực và mã hóa tinh vi, để bảo vệ tính bảo mật cho thông tin cá nhân của bạn mà bạn chia sẻ với chúng tôi. Tuy nhiên, thật không may, không có việc truyền dữ liệu nào qua Internet có thể được đảm bảo là an toàn 100%. Do đó, trong khi chúng tôi cố gắng bảo vệ thông tin cá nhân của bạn, chúng tôi không thể hoàn toàn đảm bảo tính bảo mật của bất kỳ thông tin nào bạn truyền đến trang web của chúng tôi và bạn tự chịu rủi ro khi làm như vậy.

We take precautions, including use of sophisticated encryption & authentication tools, to protect the security of your personal information that you share with us. Unfortunately, however, no data transmission over the Internet can be guaranteed to be 100% secure. As a result, while we strive to protect your personal information, we cannot guarantee or warrant the security of any information you transmit to or from our web sites, and you do so at your own risk.

Trang web của chúng tôi chỉ sử dụng hạn chế công nghệ “cookie”. “Cookie” là chuỗi văn bản mà một trang Web truyền đến máy tính của người dùng. Cookie cho phép một trang web theo dõi các sở thích của người dùng và các hoạt động liên quan đến trang web đó. Nói chung, chúng tôi sử dụng cookie để nhắc nhở chúng tôi rằng bạn là ai, điều chỉnh các sản phẩm & dịch vụ của chúng tôi cho phù hợp với sở thích cá nhân của bạn, ước tính quy mô đối tượng của chúng tôi, hỗ trợ những người bán hàng trực tuyến của chúng tôi theo dõi lượt truy cập về mức độ quan tâm của khách hàng đối với sản phẩm trên trang web của chúng tôi và xử lý đơn đặt hàng, theo dõi trạng thái trong các chương trình khuyến mãi, cuộc thi và rút thăm trúng thưởng của chúng tôi, hoặc phân tích các hình thức truy cập của bạn. Nếu bạn không muốn nhận các cookie này, bạn có thể cài đặt trình duyệt của mình để từ chối các cookie, mặc dù làm như vậy có thể ảnh hưởng đến khả năng thực hiện các giao dịch nhất định của bạn trên trang Web của chúng tôi.

Our Web site makes only limited use of “cookie” technology. “Cookies” are strings of text that a Web site transmits to a user’s computer. Cookies enable a website to keep track of a user’s preferences and activities relating to that website. Generally, we use cookies to remind us of who you are, tailor our products and services to suit your personal interests, estimate our audience size, assist our online merchants to track visits to and sales at our sites and to process your order, track your status in our promotions, contests and sweepstakes, and/or analyze your visiting patterns. If you do not wish to receive these cookies, you may set your browser to reject the cookies, although doing so may affect your ability to perform certain transactions on our Web site.

Khi chúng tôi cần thu thập thông tin nhận dạng cá nhân từ bạn để cung cấp cho bạn một dịch vụ cụ thể, mua lẻ, đặt mua thẻ quà tặng trực tuyến, đăng ký cộng đồng email của chúng tôi, đăng ký tham gia các cuộc thi, rút ​​thăm trúng thưởng hoặc khuyến mại, chúng tôi sẽ yêu cầu bạn tự nguyện cung cấp thông tin cần thiết cho chúng tôi để hoàn thành yêu cầu của bạn. Điều này có thể bao gồm nhưng không giới hạn: họ tên, địa chỉ giao hàng / thanh toán, số điện thoại, địa chỉ email, thông tin thẻ tín dụng, ngày sinh, giới tính, nghề nghiệp hoặc sở thích cá nhân của bạn. Việc cung cấp những thông tin đó hay không hoàn toàn là do bạn lựa chọn. Tuy nhiên, từ chối cung cấp thông tin được yêu cầu, bạn có thể không mua được sản phẩm hoặc truy cập vào một số dịch vụ, ưu đãi và nội dung nhất định trên trang web của chúng tôi. Chúng tôi sẽ sử dụng địa chỉ email của bạn để gửi xác nhận và nếu cần, có thể sử dụng thông tin khác để liên hệ với bạn nhằm giúp xử lý các yêu cầu của bạn.

Trang web này không dành cho trẻ vị thành niên & chúng tôi không cố ý gạ gẫm hoặc thu thập thông tin nhận dạng cá nhân từ trẻ vị thành niên. Chúng tôi kêu gọi cha mẹ và người giám hộ tham gia vào các hoạt động trực tuyến của con cái họ và sử dụng quyền kiểm soát của phụ huynh hoặc công nghệ lọc web khác để giám sát việc truy cập web của họ.

When we need to collect personally identifiable information from you to provide you with a particular service, purchase retail, order on-line gift cards, subscribe to our email community, register to participate in contests, sweepstakes or promotions we will ask you to voluntarily supply us with the information needed to complete your request. This may include but is not limited to your name, shipping/billing address, phone numbers, email addresses, credit card information, birth date, gender, occupation, or personal interests. Whether or not to provide such information is completely your own choice. However, electing not to provide the information requested, you may be unable to purchase products, or access certain services, offers and content on our web site. We will use your email address to send confirmations and, if necessary, might use the other information to contact you for help in processing your requests.

This Web site is not intended for minors and we do not knowingly solicit or collect personally identifiable information from minors. We urge parents and guardians to participate in their children’s online activities and use parental control or other web filtering technology to supervise their access to the web.

Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân mà bạn cung cấp cho mục đích nội bộ, chẳng hạn như tạo tài khoản hoặc đăng ký nhận thông tin của bạn qua email, số điện thoại & mạng xã hội, xác nhận và theo dõi đơn đặt hàng, phân tích xu hướng và thống kê, thông báo cho bạn về các sản phẩm, dịch vụ và ưu đãi mới của chúng tôi, đồng thời cung cấp cho bạn thông tin về LVES Spa & Academy để phục vụ bạn tốt hơn, chúng tôi có thể kết hợp thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi trực tuyến hoặc tại các cửa hàng của chúng tôi. Chúng tôi cũng có thể kết hợp thông tin đó với thông tin công khai có sẵn & thông tin mà chúng tôi nhận được từ các công ty khác mà chúng tôi đã hợp tác. Chúng tôi sử dụng thông tin kết hợp đó để nâng cao & cá nhân hóa trải nghiệm mua sắm của bạn với chúng tôi, để trao đổi với bạn về các sản phẩm và sự kiện của chúng tôi mà bạn có thể quan tâm và cho mục đích quảng cáo.

Chúng tôi có thể ký hợp đồng với các công ty hoặc cá nhân để cung cấp các dịch vụ nhất định bao gồm xử lý thẻ tín dụng, vận chuyển, quản lý dữ liệu, dịch vụ khuyến mại, v.v. Chúng tôi cung cấp cho các nhà cung cấp này thông tin cần thiết để họ thực hiện các dịch vụ này. Chúng tôi cũng yêu cầu họ xác nhận các thực tiễn về quyền riêng tư của họ nhất quán với chúng tôi.

Mặc dù không chắc chắn, trong một số trường hợp nhất định, chúng tôi có thể tiết lộ thông tin cá nhân của bạn khi chúng tôi có lý do để tin rằng cần phải xác định, liên hệ hoặc khởi kiện các cá nhân hoặc tổ chức có thể gây thiệt hại cho bạn, cho LVES Spa & Academy hoặc cho những người liên quan. Chúng tôi cũng có thể tiết lộ thông tin cá nhân của bạn khi có yêu cầu từ cơ quan luật pháp.

Cập nhật thông tin & Lựa chọn không tham gia | Nếu bạn không muốn nhận thông tin hoặc muốn cập nhật thông tin liên hệ của bạn với LVES Spa & Academy, xin vui lòng cho chúng tôi biết bằng cách gửi email đến lvesmgmt@gmail.com hoặc gọi cho chúng tôi theo số +84.888876538. Hãy chắc chắn bao gồm địa chỉ email, địa chỉ gửi thư, họ tên & những thông tin cụ thể bạn không muốn nhận.

Mục đích của chúng tôi chỉ là gửi cho bạn những thông tin hữu ích qua email và bạn muốn được nhận thông tin của chúng tôi. Bạn có thể tham gia Cộng đồng Email bằng cách cung cấp họ tên, số điện thoại và địa chỉ email của bạn. Chúng tôi sử dụng nhà cung cấp dịch vụ e-mail của bên thứ ba để gửi email. Nhà cung cấp dịch vụ này bị cấm sử dụng địa chỉ email của bạn cho bất kỳ mục đích nào khác ngoài việc gửi email liên quan đến LVES Spa & Academy. Bất cứ khi nào bạn nhận được email về các ưu đãi hoặc khuyến mãi đặc biệt, bạn sẽ được cung cấp lựa chọn từ chối nhận các email trong tương lai.

Xin lưu ý rằng mọi yêu cầu xóa hoặc cập nhật thông tin cá nhân của bạn có thể mất đến 6-8 tuần để hoàn thành yêu cầu của bạn.

We use the personal information you provide for internal purposes, such as confirming and tracking your order, subscription or registration, analyzing trends and statistics, informing you of our new products, services and offers, and providing you with information from and about LVES Spa & Academy to serve you better, we may combine information you give us online or in our stores. We may also combine that information with publicly available information and information we receive from other companies we have partnered with. We use that combined information to enhance and personalize your shopping experience with us, to communicate with you about our products and events that may be of interest to you, and for other promotional purposes.

We may contract with companies or persons to provide certain services including credit card processing, shipping, data management, promotional services, etc. We provide these providers with the information needed for them to perform these services. We also ask they confirm their privacy practices are consistent with ours.

Although unlikely, in certain instances we may disclose your personal information when we have reason to believe that it is necessary to identify, contact or bring legal action against persons or entities who may be causing injury to you, to LVES Spa & Academy or to others. We may also disclose your personal information when we believe the law requires it.

Updating and Opt-Out Information | If you prefer not to receive information or would like to update your contact information for LVES Spa & Academy please let us know by calling us at +84.888876538 or by sending an email to lvesmgmt@gmail.com. Please be sure to include your email address, mailing address, full name, and specifically what information you do not want to receive.

It is our intention to only send you email communications that will be useful to you and that you want to receive. At your sole choice, you may join the Email Community by providing your name, postal and email address. We use a third party e-mail service provider to send emails. This service provider is prohibited from using your email address for any purpose other than to send LVES Spa & Academy related email. Anytime you receive an email about special offers or promotions you will be provided the choice to opt-out of future emails.

Please note that any requests to remove or update your personal information may take up to 6-8 weeks to complete your request.

Trang web của chúng tôi có thể chứa các liên kết đến các trang web do các bên thứ ba vận hành & duy trì mà chúng tôi không có quyền kiểm soát. LVES Spa & Academy chỉ chịu trách nhiệm về tuyên bố bảo mật và nội dung của trang web này. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các quyền riêng tư, bảo mật hoặc việc sử dụng cookie trên các trang web mà bạn đã truy cập thông qua đường dẫn chúng tôi đính kèm. Bạn nên luôn đọc chính sách bảo mật của một trang web được liên kết trước khi tiết lộ bất kỳ thông tin cá nhân nào trên trang web đó.

Our web sites may contain links to web sites operated and maintained by third parties, over which we have no control. The LVES Spa & Academy is only responsible for the privacy statement and content of this Web site. We are not responsible for the privacy practices or the use of cookies on Web sites that you have accessed through ours. You should always read the privacy policy of a linked site before disclosing any personal information on such site.

Trong trường hợp chúng tôi cần thay đổi toàn bộ hoặc một phần chính sách bảo mật của mình, chúng tôi sẽ đăng những thay đổi đó tại đây. Những thay đổi đó sẽ có hiệu lực ngay lập tức. Chính sách mới sẽ áp dụng cho tất cả người dùng hiện tại & trước đây của trang web của chúng tôi và sẽ thay thế bất kỳ chính sách nào trước đây không nhất quán. Chính sách này ban đầu được đăng vào tháng 12 năm 2020 & được tư vấn pháp lý xem xét định kỳ 6 tháng / lần và được xem xét lần cuối vào tháng 3 năm 2021.

In the event we need to change our privacy policy in whole or in part, we will post those changes here. Those changes will go into effect immediately. The new policy will apply to all current and past users of our web site and will replace any prior policies that are inconsistent. This policy was originally posted in December 2020, and is reviewed at lease biannually by legal counsel, and was last reviewed in March 2021.